ન્યૂઝીલેન્ડમાં ‘અવતાર 2’ના શૂટિંગના સેટ પર…

factcheckerindia99 | 3rd June, 2020 | 0

વર્ષ 2009માં રિલીઝ થયેલી સાયન્સ ફિક્શન ફિલ્મ ‘અવતાર’ની સીક્વલનું શૂટિંગ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. ફિલ્મના રાઈટર તથા ડિરેક્ટર જેમ્સ કેમરૂન ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસરની સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ આવ્યા છે. જોકે, હાલમાં કોરોનાવાઈરસને કારણે […]

Search More

Get More Now.

Enter Your Email Address:

MSME Need Help – Petition Survey.

MSME needs government's special attention, so please give do support. FOLLOW THIS LINK: HTTPS://BUFF.LY/2XM1QIH

1 signature = 0% of goal

0
51000

MSME Benefit Petition

MSME needs government's special attention, so please give do support.
- Government employee's are asked to reduce the salary, why we are forced to pay the salaries.
- We need exemption in electricity bill for next 3 months.
- Exemption in corporation tax for 1 year
- Rebate on GST payment for 6 months
- Relaxation in GST return filling
- Relaxation in PF and ESIC return filling.

Follow this link: https://buff.ly/2Xm1Qih

**your signature**Share this link with your friends and make our voice more and more strong - https://buff.ly/2Xm1Qih

Share this with your friends:

Categories

Corona News and Updates

Aviation Industry News